Posts Tagged ‘Samuel Beckett’

h1

Samuel Beckett

november 29, 2009

‘Words are all we have.’

Samuel Beckett

/Kenneth Tangnes

h1

And Now For Something Completely Different

oktober 27, 2008

Vel egentlig ikke, men for å snu fokuset litt over på et mer fagspesifikt tema – kreativitet. Alltid glimrende TED har flere korte taler og videoer om kreativtet, men spesielt disse to fortjener oppmerksomhet:

Ken Robinson: Do schools kill creativity?:

Mihaly Csikszentmihalyi: Creativity, fulfillment and flow:

’Creativity is to do the other.’

– Samuel Beckett

/Kenneth Tangnes